DESPRE NOI

FORMATION ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Des études universitaires 3ème cycle (en France et en Roumanie), en : Psychologie (enseignement, développement personnel), Langues étrangères (enseignement, traduction, interprétation), Travail éducatif et social

Expérience profesionnelle significative (plus de 20 ans), en France et en Roumanie, dans les domaines de : l’enseignement (tous niveaux) ; de la pratique professionnelle (dans le secteur public et privé)

; de l’expertise (linguistique judiciaire ; dans des programmes européens sur le mobbing ; coopération internationale dans les domaines de l’enseignement et du social)

Experienţe profesionale semnificative în domeniile specificate:

  • Experienţǎ de peste 20 de ani de PREDARE LIMBI STRǍINE și LIMBA ROMȂNǍ, la diferite niveluri (de la grǎdiniţǎ, la facultate), la copii și adulţi (centre de formare continuǎ), individual și colectiv, inclusiv predare de limbaje de specialitate (medical) și predare în Centre de limbi strǎine și în înteprinderi (Franţa); TRADUCERE și INTERPRETARE profesionalǎ în România și Franţa, activitate în mediu naţional și internaţional (am lucrat pentru instituţii românești, europene și internaţionale)

  • Am contribuit la crearea secţiei de Traducere Profesionalǎ Francezǎ-Românǎ-Francezǎ – în cadrul Institutului de Traducǎtori, Interpreţi și Relaţii Internaţionale – Franţa), secţie în care am predat și dirijat pe disciplina respectivǎ ;

  • Experienţǎ profesionalǎ în domeniile menţionate în cadrul Consiliului Europei

  • Predare discipline de PSIHOLOGIE și ASISTENȚǍ SOCIALǍ, în mediul universitar (Franţa și România) : Psihologia Sǎnǎtǎţii, Genetica Comportamentului Uman, Psihosomaticǎ, Psiho-oncologie, etc.

  • Experienţe profesionale în Franţa în domeniul : Psiho-oncologiei, Psihologiei școlare, Consilierii psiho-sociale a tinerilor, etc., în structuri publice și private

  • Expertizǎ judiciarǎ (domeniul lingvistic) – Franţa

  • Expertizǎ în programe europene pe tema Mobbingului și a hǎrţuirii morale (România)

  • Experienţǎ în cooperarea internaţionalǎ pe teme de învǎţǎmânt și culturǎ (Franţa)

  • Membrǎ în asociaţii profesionale în domeniul Lingvistic și al Psihologiei (Franţa)

  • Crearea unei structuri de învǎţǎmânt private, în București (majoritar grǎdiniţǎ particularǎ), cu limbile de predare : englezǎ și francezǎ

  • Publicaţii profesionale pe teme de Psihologie, Sociologie, Lingvistice (Franţa și România) ;

  • Publicaţii și traduceri literare, inclusiv în prezent

  • Activitǎţi benevole în clinici de cancerologie și îngrijiri paliative (Franţa și România), precum și în biserici bucureștene

   Studii relevante pentru domeniile menţionate :

   DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) – Diplomǎ de Studii Aprofundate – Universitatea Strasbourg

   MASTER – Facultatea de Limbi Strǎine – Universitatea București

   CERTIFICATE TRADUCĂTOR/INTERPRET – Universitatea București și ITIRI (Franţa)

   LICENŢĂ/MASTER Psihologie și Asistenţǎ Socialǎ ( Université „Louis Pasteur” și Ecole Supérieure de Travail Educatif et Social – Strasbourg)

   Numeroase cursuri de formare doctoralǎ în domeniile Psihologiei, Sociologiei – în cadrul Şcolii Doctorale (Universitatea Strasbourg)

   Specializare : CONSILIERE ÎN DEZVOLTARE PERSONALĂ

   Calitǎţi personale și profesionale :

   Concentrare pe necesitǎţi, personalitate și rezultate, metodologie adaptatǎ, auto-formare permanentǎ ; rǎbdare, implicare, seriozitate, perseverenţǎ, atenţie la detalii, sociabilitate, empatie.

   Les services proposés :

     • Formation en anglais, français, roumain-langue étrangère

     • Interprétation simultannée et consécutive de/en français ; de l’anglais vers le français

     • Traduction de/vers le français – à partir du roumain

     • Consultation et suivi en DÉVELOPPEMENT PERSONNEL (enfants et adultes) y compris FORMATION psycho-socio-éducative pour enfants

     • Formation en roumain pour les étudiants étrangers ( à partir du français, de l’anglais

     • et de l’arabe)

     • Rédaction de travaux scientifiques en psychologie, linguistique

     • Information en Neurosciences

   TIPURI DE SERVICII

   Furnizǎm urmǎtoarele servicii persoanelor și grupurilor, la diferite niveluri, la cabinetul meu, sau cu deplasare

   • Formare în limbi strǎine : francezǎ, englezǎ

   • Interpretare simultanǎ și consecutivǎ din/în francezǎ ; în/din englezǎ

   • Traducere din/în limba francezǎ și din limba englezǎ în limba românǎ ; din arabǎ în românǎ

   • Formare în limba românǎ/comunicare scrisǎ și oralǎ/ tehnici de elaborare text/discurs, SINTEZǍ, REZUMARE TEXT, PREDARE LIMBA ROMÂNǍ PENTRU STRǍINI ;

   • ELABORARE LUCRǍRI pe teme de : psihologie, sociologie, lingvisticǎ

   • CORECTARE TEXT (în limbile romȃnǎ, francezǎ)

   • Consultanţǎ și coaching în DEZVOLTARE PERSONALĂ (copii și adulţi), inclusiv formare psiho-socio-educativǎ

   • Informare în Neuroștiinţe

    PREDAREA LA COPII

    Ocupǎ un loc aparte în activitǎţile mele cu implicare nu numai profesionalǎ, dar și afectivǎ, în special la tranșele de vârstǎ mici.

    Dincolo de metodele ludice, muzicale, antrenante și de marea experienţǎ de lucru cu copiii de diferite vârste (începând cu vârsta de 3 ani), alǎturi de procesul cognitiv, un întreg proces de dezvoltare personalǎ și educativ are loc prin intermediul limbilor strǎine și prin intermediul limbii materne. Copiii sunt stimulaţi sǎ-și dezvolte nu numai cunoașterea dar și personalitatea, gândirea liberǎ, capacitǎţile de evaluare, de relaţionare, de empatizare, creativitatea, emoţia.

    Complementar învǎţǎmântului școlar, învǎţǎmântul asigurat de noi aduce în prim plan valorile tradiţionale, morale, culturale, spirituale, fiind un învǎţǎmânt adaptat personalitǎţii, aptitudinilor copilului, nevoilor sale și ale familiei. Pǎrinţii și bunicii sunt integraţi în procesul de formare a copilului și de relaţionare cu acesta.

   DESCRIERE SITE :

Un site multidiciplinar, cu oferte de servicii profesionale specializate : limbi strǎine, limba românǎ/comunicare, dezvoltare personalǎ/psihologie

Un site web multi-disciplinaire, une offre de services spécialisés en : linguistique (anglais, français, roumain) ; communication, développement personnel

Informaţii în domeniile menţionate și în domeniile educaţiei și neuroștiinţelor

Ideea care a stat la baza creǎrii site-ului : dorinţa de formare, informare, suport, consultanţǎ, orientare, dezvoltare, ghidare

Propuneri profesionale : informaţii și oferte profesionale în domeniile menţionate, pentru copii și adulţi

Cuvinte cheie : profesionalism, formare/informare, rezultate

Public vizat : copii (de la vârsta de 3 an, individual și colectiv) și adulţi (individual, colectiv / companii – instituţii)

Public concerné : adultes en enfant (à partir de 3 ans)

Public concerned : adults and children (up to 3 years old)

 

Tarifs en Euros

 • Pour une séance d’une heure, en DEVELOPPEMENT PERSONNEL, les tarifs varient entre 75 €/heure. Pour les séances de groupe les tarifs sont à négocier, en fonction du nombre d’heures et du nombre des personnes ; • Pour l’INTERPRETARIAT, les tarifs varient en fonction de la combinaison linguistique, du domaine et du nombre d’heures d’intervention, entre 90 €/h – 150 €/h • Pour les TRADUCTIONS, les tarifs varient entre 60 €/h – 100 €/h, en fonction de la difficulté du texte original et du nombre d’heures qui y sont consacrées ; • Pour le TRAITEMENT LINGUISTIQUE DE TEXTE (SYNTHESE, RESUME, CORRECTION DE TEXTE, ELLABORATION DE TEXTE) les tarifs varient en fonction du nombre d’heures y consacrées et de la difficulté du texte ainsi que de l’opération adaptée (synthèse, résumé, etc.), entre 80 €/h – 100 €/h

Tarife în lei : 
 • Pentru PREDARE în România (englezǎ-francezǎ-românǎ) : tarifele variazǎ de la 50 lei/orǎ – la 150 lei/orǎ în individual (adaptate solicitanţilor).Tarifele de grup se negociazǎ ; 
 • Pentru ședinţa de o orǎ în DEZVOLTARE PERSONALǍ, în cursul unei întrevederi, tarifele variazǎ de la 80 lei/orǎ – la 200 lei/orǎ în individual.
 • Pentru grupuri, tarifele se negociazǎ în funcţie de numǎrul persoanelor și numǎrul orelor ; 
 • Serviciile de : CONSULTANŢǍ, ELABORARE TEXT/CORECTARE/SINTEZǍ LUCRǍRI, INTERPRETARIAT, TRADUCERE) sunt facturate la orǎ și la cuvânt (traduceri) ;
 • Mijloacele de platǎ sunt menţionate la capitolul : „Mijloace de platǎ/facturare”