DESPRE NOI

Experienţe profesionale semnificative în domeniile specificate:

  • Experienţǎ de peste 20 de ani de PREDARE LIMBI STRǍINE și LIMBA ROMȂNǍ, la diferite niveluri (de la grǎdiniţǎ, la facultate), la copii și adulţi (centre de formare continuǎ), individual și colectiv, inclusiv predare de limbaje de specialitate (medical) și predare în Centre de limbi strǎine și în înteprinderi (Franţa); TRADUCERE și INTERPRETARE profesionalǎ în România și Franţa, activitate în mediu naţional și internaţional (am lucrat pentru instituţii românești, europene și internaţionale)

  • Am contribuit la crearea secţiei de Traducere Profesionalǎ Francezǎ-Românǎ-Francezǎ – în cadrul Institutului de Traducǎtori, Interpreţi și Relaţii Internaţionale – Franţa), secţie în care am predat și dirijat pe disciplina respectivǎ ;

  • Experienţǎ profesionalǎ în domeniile menţionate în cadrul Consiliului Europei

  • Predare discipline de PSIHOLOGIE și ASISTENȚǍ SOCIALǍ, în mediul universitar (Franţa și România) : Psihologia Sǎnǎtǎţii, Genetica Comportamentului Uman, Psihosomaticǎ, Psiho-oncologie, etc.

  • Experienţe profesionale în Franţa în domeniul : Psiho-oncologiei, Psihologiei școlare, Consilierii psiho-sociale a tinerilor, etc., în structuri publice și private

  • Expertizǎ judiciarǎ (domeniul lingvistic) – Franţa

  • Expertizǎ în programe europene pe tema Mobbingului și a hǎrţuirii morale (România)

  • Experienţǎ în cooperarea internaţionalǎ pe teme de învǎţǎmânt și culturǎ (Franţa)

  • Membrǎ în asociaţii profesionale în domeniul Lingvistic și al Psihologiei (Franţa)

  • Crearea unei structuri de învǎţǎmânt private, în București (majoritar grǎdiniţǎ particularǎ), cu limbile de predare : englezǎ și francezǎ

  • Publicaţii profesionale pe teme de Psihologie, Sociologie, Lingvistice (Franţa și România) ;

  • Publicaţii și traduceri literare, inclusiv în prezent

  • Activitǎţi benevole în clinici de cancerologie și îngrijiri paliative (Franţa și România), precum și în biserici bucureștene

   Studii relevante pentru domeniile menţionate :

   DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) – Diplomǎ de Studii Aprofundate – Universitatea Strasbourg

   MASTER – Facultatea de Limbi Strǎine – Universitatea București

   CERTIFICATE TRADUCĂTOR/INTERPRET – Universitatea București și ITIRI (Franţa)

   LICENŢĂ/MASTER Psihologie și Asistenţǎ Socialǎ ( Université „Louis Pasteur” și Ecole Supérieure de Travail Educatif et Social – Strasbourg)

   Numeroase cursuri de formare doctoralǎ în domeniile Psihologiei, Sociologiei – în cadrul Şcolii Doctorale (Universitatea Strasbourg)

   Specializare : CONSILIERE ÎN DEZVOLTARE PERSONALĂ

   Calitǎţi personale și profesionale :

   Concentrare pe necesitǎţi, personalitate și rezultate, metodologie adaptatǎ, auto-formare permanentǎ ; rǎbdare, implicare, seriozitate, perseverenţǎ, atenţie la detalii, sociabilitate, empatie.

   TIPURI DE SERVICII

   Furnizǎm urmǎtoarele servicii persoanelor și grupurilor, la diferite niveluri, la cabinetul meu, sau cu deplasare

   • Formare în limbi strǎine : francezǎ, englezǎ

   • Interpretare simultanǎ și consecutivǎ din/în francezǎ ; în/din englezǎ

   • Traducere din/în limba francezǎ și din limba englezǎ în limba românǎ ; din arabǎ în românǎ

   • Formare în limba românǎ/comunicare scrisǎ și oralǎ/ tehnici de elaborare text/discurs, SINTEZǍ, REZUMARE TEXT, PREDARE LIMBA ROMÂNǍ PENTRU STRǍINI ;

   • ELABORARE LUCRǍRI pe teme de : psihologie, sociologie, lingvisticǎ

   • CORECTARE TEXT (în limbile romȃnǎ, francezǎ)

   • Consultanţǎ și coaching în DEZVOLTARE PERSONALĂ (copii și adulţi), inclusiv formare psiho-socio-educativǎ

   • Informare în Neuroștiinţe

    PREDAREA LA COPII

    Ocupǎ un loc aparte în activitǎţile mele cu implicare nu numai profesionalǎ, dar și afectivǎ, în special la tranșele de vârstǎ mici.

    Dincolo de metodele ludice, muzicale, antrenante și de marea experienţǎ de lucru cu copiii de diferite vârste (începând cu vârsta de 3 ani), alǎturi de procesul cognitiv, un întreg proces de dezvoltare personalǎ și educativ are loc prin intermediul limbilor strǎine și prin intermediul limbii materne. Copiii sunt stimulaţi sǎ-și dezvolte nu numai cunoașterea dar și personalitatea, gândirea liberǎ, capacitǎţile de evaluare, de relaţionare, de empatizare, creativitatea, emoţia.

    Complementar învǎţǎmântului școlar, învǎţǎmântul asigurat de noi aduce în prim plan valorile tradiţionale, morale, culturale, spirituale, fiind un învǎţǎmânt adaptat personalitǎţii, aptitudinilor copilului, nevoilor sale și ale familiei. Pǎrinţii și bunicii sunt integraţi în procesul de formare a copilului și de relaţionare cu acesta.

    

DESCRIERE SITE :

Un site multidiciplinar, cu oferte de servicii profesionale specializate : limbi strǎine, limba românǎ/comunicare, dezvoltare personalǎ/psihologie

Informaţii în domeniile menţionate și în domeniile educaţiei și neuroștiinţelor

Ideea care a stat la baza creǎrii site-ului : dorinţa de formare, informare, suport, consultanţǎ, orientare, dezvoltare, ghidare

Propuneri profesionale : informaţii și oferte profesionale în domeniile menţionate, pentru copii și adulţi

Cuvinte cheie : profesionalism, formare/informare, rezultate

Public vizat : copii (de la vârsta de 3 an, individual și colectiv) și adulţi (individual, colectiv / companii – instituţii)

Tarife în lei : Pentru PREDARE în România : de la 50 lei/orǎ – la 150 lei/orǎ (adaptate solicitanţilor) ; restul serviciilor sunt facturate la orǎ (predare, consultanţǎ, elaborare/corectare/sintezǎ lucrǎri, interpretariat) și la cuvânt (traduceri) , conturile (Eur,Ron,Usd) se pot gǎsi pe pagina „Mijloace de platǎ/facturare”