DESPRE NOI

Experienţe profesionale semnificative în domeniile specificate

   • Experienţǎ de peste 20 de ani de PREDARE DE LIMBI STRǍINE la diferite niveluri (de la grǎdiniţǎ, la facultate), la copii și adulţi, individual și colectiv, inclusiv predare de limbaje de specialitate (medical) și predare în Centre de limbi strǎine și în înteprinderi (Franţa); TRADUCERE și INTERPRETARE profesionalǎ în România și Franţa, activitate în mediu naţional și internaţional (am lucrat pentru instituţii românești, europene și internaţionale)

   • Am contribuit la crearea secţiei de Traducere Profesionalǎ Francezǎ-Românǎ-Francezǎ – în cadrul ITIRI (Institut des Traducteurs Interprètes et Relations Internationales – Institutul de Traducǎtori, Interpreţi și Relaţii Internaţionale de la Universitatea Strasbourg), secţie unde am predat și pe care am dirijat-o

   • Experienţǎ profesionalǎ în domeniile menţionate în cadrul Consiliului Europei

   • Experienţe de predare în mediul universitar (Franţa și România) : Psihologia Sǎnǎtǎţii, Genetica Comportamentului Uman, Psihologia Religiilor, Psiho-oncologie, etc.

   • Experienţe profesionale în Franţa în domeniul : Psiho-oncologiei, Psihologiei școlare, Psihologiei și Consilierii tinerilor, Asistenţei sociale, în structuri publice și private

   • Expertizǎ judiciarǎ (domeniul lingvistic) – Franţa

   • Expertizǎ în programe europene pe tema Mobbingului și a hǎrţuirii morale

   • Experienţǎ în cooperarea internaţionalǎ pe teme de învǎţǎmânt și culturǎ (Franţa)

   • Membrǎ în asociaţii profesionale în domeniul Lingvistic și al Psihologiei (Franţa)

   • Am înfiinţat între 1987-1990 o structurǎ de învǎţǎmânt particularǎ în București (majoritar grǎdiniţǎ particularǎ), cu limbile de predare : englezǎ și francezǎ

   • Publicaţii profesionale pe teme de Psihologie, Sociologie, Lingvistice (Franţa și România) ;

   • Publicaţii și traduceri literare, inclusiv în prezent

   • Activitǎţi benevole în clinici de cancerologie și îngrijiri paliative (Franţa și România), precum și în biserici bucureștene.

  •  

Studii relevante

DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) – Diplomǎ de Studii Aprofundate – Universitatea Strasbourg

MASTER – Facultatea de Limbi Strǎine – Universitatea București

CERTIFICATE TRADUCĂTOR/INTERPRET – Universitatea București și ITIRI (Franţa)

LICENŢĂ/MASTER Psihologie și Asistenţǎ Socialǎ ( Université „Louis Pasteur” și Ecole Supérieure de Travail Educatif et Social – Strasbourg)

Numeroase cursuri de formare doctoralǎ în domeniile Psihologiei, Sociologiei – în cadrul Şcolii Doctorale (Universitatea Strasbourg)Specializare : CONSILIERE ÎN DEZVOLTARE PERSONALĂCalitǎţi personale și profesionale

Concentrare pe necesitǎţi, personalitate și rezultate, metodologie adaptatǎ, auto-formare permanentǎ ; rǎbdare, implicare, seriozitate, perseverenţǎ, atenţie la detalii, sociabilitate, empatie.

Furnizǎm urmǎtoarele servicii persoanelor și grupurilor, la diferite niveluri, la cabinetul meu, sau cu deplasare

 • Formare în limbi strǎine : francezǎ, englezǎ

 • Interpretare simultanǎ și consecutivǎ din/în francezǎ ; din englezǎ

 • Traducere din/ în limbile francezǎ, englezǎ ; din arabǎ în românǎ

 • Formare în limba românǎ/comunicare scrisǎ și oralǎ/ tehnici de elaborare text/discurs, de sintezǎ, rezumare, inclusiv predare limba românǎ pentru strǎini ;

 • Consultanţǎ și coaching în DEZVOLTARE PERSONALĂ (copii și adulţi), inclusiv formare psiho-educativǎ

 • Informare în Neuroștiinţe

 

DESCRIERE SITE :

Un site multidiciplinar, cu oferte de servicii profesionale specializate : limbi strǎine, limba românǎ/comunicare, dezvoltare personalǎ/psihologie

 

Ideea care a stat la baza creǎrii site-ului : dorinţa de formare, informare, suport, consultanţǎ, orientare, dezvoltare, ghidare

Propuneri profesionale : informaţii și oferte profesionale în domeniile menţionate, pentru copii și adulţi

Cuvinte cheie : profesionalism, formare/informare, rezultate

Public vizat : copii (de la vârsta de 3 an, individual și colectiv) și adulţi (individual, colectiv / companii – instituţii)

 

 

 

 

Tarife : De la 50 lei/orǎ – 150 lei/orǎ (adaptate solicitanţilor)