DEZVOLTARE PERSONALĂ /PSIHOLOGIE

         DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Le DÉVELOPPEMENT PERSONNEL se situe à la confluence du développement social, émotionnel, mental, physique, spirituel et concerne : l’identité, la personnalité, les ressources (talents, potentiel, capital humain), connaissances, expériences, projets de vie, idéaux et finalement les rêves de chacun d’entre vous.

L’accompagnement de la personne dans son évolution vise à établir : des objectifs, à engager sa responsabilité, à gérer les relations interpersonnelles ainsi que le stress, le temps, les émotions individuelles, à activer ses propres ressources (comme la créativité, la force d’action, la capacité de décision, etc.), à aider à la création et la mise en oeuvre de projets de vie.

„Dezvoltarea personalǎ reprezintǎ un ansamblu heteroclit de curente de gândire și de metode, al cǎror obiectiv este ameliorarea cunoașterii de sine, valorificarea talentelor și potenţialului individual, ameliorarea calitǎţii vieţii, realizarea aspiraţiilor și viselor”(Wikipedia).
Dezvoltarea personalǎ se situeazǎ la confluenţa între dezvoltarea socialǎ, emoţionalǎ, mentalǎ, fizicǎ, spiritualǎ și se referǎ la : identitatea, personalitatea, resursele (talente, potenţial, capital uman), cunoștiinţele, experienţa, proiectele de viaţǎ, idealurile, visele fiecǎruia dintre dumneavoastrǎ.
Treptele parcurse de fiecare individ în evoluţia lui presupun : conștiinţa și cunoașterea de sine, evaluǎri multiple și diverse, atingerea armoniei între exterior și sine, între viaţa personalǎ și profesionalǎ, între raţiune și emoţii.
Coachingul sau însoţirea/asistarea persoanei în evoluţia sa presupune : stabilirea obiectivelor, angajarea responsabilitǎţii, gestionarea relaţiilor interumane, stressului, timpului și emoţiilor personale, activarea resurselor (creativitate, forţǎ de acţiune, hotarâre), luarea deciziilor precum și o „cutie cu instrumente de lucru” pentru realizarea acestor obiective (informarea, evaluarea, formarea/învǎţarea,etc.)
Schema de lucru trece de la Observaţie la Evaluare, apoi la Hotǎrâre și Punere in aplicare. Aceste etape angajeazǎ : corp, emoţii, gândire, aptitutdini, sentimente, încredere, rǎbdare, reflecţie, stimǎ de sine, respect, iubire și încǎ altele…
La copii, dezvoltarea personalǎ are loc când se realizeazǎ un echilibru între : curiozitate, teamǎ, tristeţe, bucurie, singurǎtate, dorinţǎ, mânie, fericire, mândrie;
Totul este psihologie : ceea ce gândim, simţim, exprimǎm, comportamentele, voinţa, conștiinţa, realţia cu ceilalţi, fiecare acţiune sau obiect pe care-l deplasǎm, etc.
Într-o lume confuzǎ, asaltatǎ de probleme grave, tensiuni și noi forme de stres fizic și psihic, este nevoie de o întoarcere în sine, câteodatǎ de auto-analizǎ, de conștientizare, de reconstruire, de revitalizare, de evoluţie, pentru a continua drumul vieţii și a avea acces la noi începuturi.