DEZVOLTARE PERSONALĂ /PSIHOLOGIE

„Dezvoltarea personalǎ reprezintǎ un ansamblu heteroclit de curente de gândire și de metode, al cǎror obiectiv este ameliorarea cunoașterii de sine, valorificarea talentelor și potenţialului individual, ameliorarea calitǎţii vieţii, realizarea aspiraţiilor și viselor”(Wikipedia).
Dezvoltarea personalǎ se situeazǎ la confluenţa între dezvoltarea socialǎ, emoţionalǎ, mentalǎ, fizicǎ, spiritualǎ și se referǎ la : identitatea, personalitatea, resursele (talente, potenţial, capital uman), cunoștiinţele, experienţa, proiectele de viaţǎ, idealurile, visele fiecǎruia dintre dumneavoastrǎ.
Treptele parcurse de fiecare individ în evoluţia lui presupun : conștiinţa și cunoașterea de sine, evaluǎri multiple și diverse, atingerea armoniei între exterior și sine, între viaţa personalǎ și profesionalǎ, între raţiune și emoţii.
Coachingul sau însoţirea/asistarea persoanei în evoluţia sa presupune : stabilirea obiectivelor, angajarea responsabilitǎţii, gestionarea relaţiilor interumane, stressului, timpului și emoţiilor personale, activarea resurselor (creativitate, forţǎ de acţiune, hotarâre), luarea deciziilor precum și o „cutie cu instrumente de lucru” pentru realizarea acestor obiective (informarea, evaluarea, formarea/învǎţarea,etc.)
Schema de lucru trece de la Observaţie la Evaluare, apoi la Hotǎrâre și Punere in aplicare. Aceste etape angajeazǎ : corp, emoţii, gândire, aptitutdini, sentimente, încredere, rǎbdare, reflecţie, stimǎ de sine, respect, iubire și încǎ altele…
La copii, dezvoltarea personalǎ are loc când se realizeazǎ un echilibru între : curiozitate, teamǎ, tristeţe, bucurie, singurǎtate, dorinţǎ, mânie, fericire, mândrie;
Totul este psihologie : ceea ce gândim, simţim, exprimǎm, comportamentele, voinţa, conștiinţa, realţia cu ceilalţi, fiecare acţiune sau obiect pe care-l deplasǎm, etc.
Într-o lume confuzǎ, asaltatǎ de probleme grave, tensiuni și noi forme de stres fizic și psihic, este nevoie de o întoarcere în sine, câteodatǎ de auto-analizǎ, de conștientizare, de reconstruire, de revitalizare, de evoluţie, pentru a continua drumul vieţii și a avea acces la noi începuturi.

    • Tarife în lei : Pentru PREDARE în România : de la 50 lei/orǎ – la 150 lei/orǎ (adaptate solicitanţilor) ; restul serviciilor sunt facturate la orǎ (predare, consultanţǎ, elaborare/corectare/sintezǎ lucrǎri, interpretariat) și la cuvânt (traduceri) , conturile (Eur,Ron,Usd) se pot gǎsi pe pagina „Mijloace de platǎ/facturare”

PREDAREA LA COPII

Ocupǎ un loc aparte în activitǎţile mele cu implicare nu numai profesionalǎ, dar și afectivǎ, în special la tranșele de vârstǎ mici.

Dincolo de metodele ludice, muzicale, antrenante și de marea experienţǎ de lucru cu copiii de diferite vârste (începând cu vârsta de 3 ani), alǎturi de procesul cognitiv, un întreg proces de dezvoltare personalǎ și educativ are loc prin intermediul limbilor strǎine și prin intermediul limbii materne. Copiii sunt stimulaţi sǎ-și dezvolte nu numai cunoașterea dar și personalitatea, gândirea liberǎ, capacitǎţile de evaluare, de relaţionare, de empatizare, creativitatea, emoţia.

Complementar învǎţǎmântului școlar, învǎţǎmântul asigurat de noi aduce în prim plan valorile tradiţionale, morale, culturale, spirituale, fiind un învǎţǎmânt adaptat personalitǎţii, aptitudinilor copilului, nevoilor sale și ale familiei. Pǎrinţii și bunicii sunt integraţi în procesul de formare a copilului și de relaţionare cu acesta.