Un site multidiciplinar, cu oferte de servicii profesionale specializate: limbi strǎine, limba românǎ, psihologie / dezvoltare personalǎ, educaţie, comunicare, neuroștiinţe

Un site web multi-disciplinaire, une offre de services spécialisés en : linguistique (anglais, français, roumain) ; communication, développement personnel

Cu o pregǎtire multidisciplinarǎ în : Psihologie, Limbi strǎine și limba românǎ, Studii culturale, un interes constant și pregǎtire în Neuro-știinţe, am dorit sǎ aduc în atenţia dumneavoastrǎ informaţii din aceste domenii, cunoștiinţele și experienţa mea profesionalǎ, în scop formator.

Predare cu metode adaptate personalitǎţii, nivelului de cunoștiinţe, și vârstei. Interpretare consecutivǎ și de conferinţǎ.

Fiinţa umanǎ este o fiinţǎ a limbajului, limbaj intern (al gândurilor) și limbaj verbalizat.A învǎţa și cunoaște propria limbǎ înseamnǎ a se cunoaște pe sine, a-și sonda interiorul, a se exprima.

Dezvoltarea personalǎ se situeazǎ la confluenţa între dezvoltarea socialǎ, emoţionalǎ, mentalǎ, fizicǎ, spiritualǎ și se referǎ la : identitatea, personalitatea, resursele (talente, potenţial, capital uman), cunoștiinţele, experienţa, proiectele de viaţǎ, idealurile, visele fiecǎruia dintre dumneavoastrǎ.
Treptele parcurse de fiecare individ în evoluţia lui presupun : conștiinţa și cunoașterea de sine, evaluǎri multiple și diverse, atingerea armoniei între exterior și sine, între viaţa personalǎ și profesionalǎ, între raţiune și emoţii.

Termenul definește ansamblul științelor creierului și cuprinde : NEUROBIOLOGIA, PSIHOFIZIOLOGIA, PSIHOBIOLOGIA, NEUROPSIHOLOGIA, NEUROFILOZOFIA, NEUROETICA,NEUROETOLOGIA,NEUROTEHNOLOGII,etc. Voi încerca sǎ fac accesibile publicului informaţiile din domeniul Neuroștiinţelor, cǎci CREIERUL și MINTEA suntem noi și însǎși viaţa noastrǎ.

Educaţia poate fi parentalǎ, școlarǎ, civicǎ, democraticǎ, etc. – este vorba despre un proces continuu, cu faţete multiple, care se poate face la orice vârstǎ și care aduce cunoaștere modelând în profunzime personalitatea, caracterul, coportamentele, modul de viaţǎ al individului (și prin extenso al societǎţilor – de unde importanţa educaţiei parentale și școlare).

Informarea și eventuale scurte analize se vor face aici din perspectiva multidisciplinaritǎţii domeniului, a importanţei construirii unor personalitǎţi solide, etice, ancorate în valori, principii, tradiţii, creaţie.

Acest capitol de site cuprinde texte și citate din lucrǎri care îmi par reprezentative, dar și fragmente din scrierile subsemnatei (știinţifice sau lirice)
Versurile de mai jos, reprezintǎ un credo pentru mine.

„POEM –CONTRARII ”
                                                                 Autor : Laura Petrescu
„O revǎrsare :
De simţire,
De gândire,
De iubire,
De-mplinire,
De nemurire,
De jertfire…
Şi de refulare,
De schimbare,
De certare,
De binecuvântare,
De mișcare,
De plecare…