LIMBA ROMȂNĂ/ COMUNICARE

PREDARE

Cursuri de LIMBA ROMȂNĂ, pentru niveluri diferite, pentru cursanţi români și strǎini. Predare prin intermediul limbii române sau prin francezǎ, englezǎ.

Public : copii și adulţi, români și strǎini (metode diferite) ;

Dincolo de meditaţiile școlare, le ce ne servește un curs de limba românǎ /limbǎ maternǎ (?) – se întreabǎ unele persoane.

Iatǎ câteva din domeniile limbii :

GRAMATICA, scheletul sau matematica limbii, ne învaţǎ sǎ vorbim corect și sǎ înţelegem cum are loc acest proces ;

SEMANTICA – ne învaţǎ cum sǎ pǎtrundem sensurile unei limbi și cum sǎ dǎm sens exprimǎrii noastre

STILISTICA

ne învaţǎ cum sǎ avem acces la diferite niveluri ale exprimǎrii și cum sǎ le alternǎm în domeniul comunicǎrii

LITERATURA

ne învaţǎ sǎ trǎim altfel, pe alte planuri, experienţele de viaţǎ ale altora, sǎ cunoaștem lumea, fiinţa umanǎ, sǎ putem face alegeri și multe altele.

Fiinţa umanǎ este o fiinţǎ a limbajului : limbaj intern (al gândurilor) și limbaj verbalizat.

A învǎţa și cunoaște propria limbǎ înseamnǎ a se cunoaște pe sine, a-și sonda interiorul, a se exprima.

LIMBA ROMÂNA PENTRU STRǍINI – metode adaptate