LIMBI STRĂINE

Limbi utilizate : franceza, engleza, araba
Tarife : De la 50 lei/orǎ – 150 lei/orǎ (adaptate solicitanţilor)

PREDARE

Limbi predate : FRANCEZĂ, ENGLEZĂ (inclusiv prin intermediul altor limbi : de exemplu predarea englezei prin francezǎ

Public : copii și adulţi, români și strǎini (metode diferite)

Metode de PREDARE : Alternare de metode moderne și clasice, video – adaptate personalitǎţii, nivelului de cunoștiinţe, vârstei, limbii materne a cursantului, disponibilitǎţilor acestuia.

Mare experienţǎ în predarea la copii (de la vârste foarte fragede), prin metode ludice (cântec, dans, rime, jocuri)

INTERPRETARE
Interpretare profesionalǎ simultanǎ (interpret de conferinţǎ) și consecutivǎ. Experienţǎ semnificativǎ cu companii și instituţii naţioanale și internaţionale în Europa.

Combinaţii lingvistice :

Francezǎ→
Românǎ
și Românǎ →Francezǎ

Englezǎ→
Românǎ

TRADUCERE

Ştiinţificǎ/
Tehnicǎ
Literarǎ
din Francezǎ→
Românǎ
și Românǎ →Francezǎ

Englezǎ → Românǎ