NEUROŞTIINŢE

Creierul uman, acest super-organ, de aprox. 1500 g, cea mai preţioasǎ „comoarǎ” a fiecǎruia dintre noi, cu care vieţuim, iubim, gândim, ne apǎrǎm, pare a fi cel mai complex „computer” cunoscut pânǎ acum în univers (deși se încearcǎ, în prezent, cu noile tehnologii, depǎșirea sa prin capacitǎţi de procesare și de stocare mai performante)

NEUROȘTIINȚELE (din franceză neurosciences) reprezintǎ o disciplinǎ care a apǎrut în perioada anilor ‚70, dar care a luat avânt în ultimii ani, odatǎ cu dezvoltarea neurotehnologiilor (tehnologiilor care cerceteazǎ, înregistreazǎ și acţioneazǎ pe creier) – în primul rând tehnicile imagistice.

Termenul „definește ansamblul științelor creierului și cuprinde : NEUROBIOLOGIA, PSIHOFIZIOLOGIA, PSIHOBIOLOGIA, NEUROETOLOGIA, NEUROPSIHOLOGIA, NEUROFILOZOFIA, NEUROETICA,etc.

Ca domeniu, neuroștiințele se ocupă cu structurafuncțianeuroevoluționismuldezvoltareageneticăbiochimiafiziologiafarmacologiainformatica, neuroștiințele computaționale și patologia sistemului nervos.

În mod tradițional a fost văzută ca o ramură a biologiei. Cu toate acestea, recentele contribuții precum și interesul arătat de mai multe discipline, cum ar fi psihologia cognitivă, informatica, ingineria, statistica, fizica și medicina, au dus la o abordare interdisciplinară a domeniului.

Neuroștiințele includ acum orice investigare sistematică, științifică, experimentală și teoretică a sistemului central și/sau periferic nervos al oricărui organism biologic”. (https://ro.wikipedia.org/wiki/Neuroștiințe).

Nu mai vorbim astǎzi doar de modele empirice, ci de cartografierea și digitalizarea creierului, la cunoașterea funcţionǎrii sale, cum nu s-a gândit vreodatǎ cǎ va fi posibil în istoria omenirii.

Voi încerca sǎ fac accesibile publicului informaţiile din domeniul Neuroștiinţelor, cǎci CREIERUL și MINTEA suntem noi și însǎși viaţa noastrǎ

Conferinta internationala de NEUROETICA, ce va avea loc pe data de 25 mai 2019 in Canada are o importanta capitala pentru initierea unui proiect de lege vizand apararea integritatii creierului in fata noilor tehnologii invazive