NEUROŞTIINŢE

Creierul uman, acest super-organ, de aprox. 1500 g, cea mai preţioasǎ „comoarǎ” a fiecǎruia dintre noi, cu care VIEȚUIM, NE APĂRĂM, IUBIM, GANDIM, pare a fi cel mai complex „computer” cunoscut pânǎ acum în univers (deși se încearcǎ, în prezent, cu noile tehnologii, depǎșirea sa prin capacitǎţi de procesare și de stocare mai performante).

NEUROȘTIINȚELE (din franceză neurosciences) reprezintǎ o disciplinǎ care a apǎrut în perioada anilor ‚70, dar care a luat avânt în ultimii ani, odatǎ cu dezvoltarea neurotehnologiilor (tehnologiilor care cerceteazǎ, înregistreazǎ și acţioneazǎ pe creier) – în primul rând tehnicile imagistice.

Termenul „definește ansamblul științelor creierului și cuprinde : NEUROBIOLOGIA, PSIHOFIZIOLOGIA, PSIHOBIOLOGIA, NEUROPSIHOLOGIA, NEUROFILOZOFIA, NEURUROTEHNOLOGII, NEUROETICA, NEUROFILOZOFIA,etc.

Ca domeniu, neuroștiințele se ocupă, în mare cu: structurafuncțianeuroevoluționismuldezvoltareageneticabiochimiafiziologiainformatica, neuroștiințele computaționale, neurotehnologii, patologii ale sistemului nervos, etc.

În mod tradițional a fost văzută ca o ramură a biologiei. Cu toate acestea, recentele contribuții precum și interesul arătat de mai multe discipline, cum ar fi psihologia cognitivă, informatica, ingineria, statistica, fizica (importanta este contributia fizicii cuantice), medicina, etc. au dus la o abordare interdisciplinară a domeniului.

Neuroștiințele includ acum orice investigare sistematică, științifică, experimentală și teoretică a sistemului central și/sau periferic nervos al oricărui organism biologic”. (https://ro.wikipedia.org/wiki/Neuroștiințe).

Nu mai vorbim astǎzi doar de modele empirice, ci de CARTOGRAFIEREA și DIGITALIZAREA creierului, de cunoașterea funcţionǎrii sale, cum nu s-a gândit vreodatǎ cǎ va fi posibil, în istoria omenirii.

Voi încerca sǎ fac accesibile publicului informaţiile din domeniul Neuroștiinţelor, cǎci CREIERUL și MINTEA suntem noi și însǎși viaţa noastrǎ, de integritatea lor depinde fiecare dintre noi si specia umana in ansamblu.

CONFERINTA INTERNATIONALĂ  DE NEUROETICĂ-3 august 2019

NEUROETICĂ  si NEROBIOETICĂ  ne vorbesc despre constiinta si simtul moral. Constiinta este elementul cel mai specific fiintei umane ( caci limbaje, gândire si simtire s-a dovedit ca au si animalele), iar moralitatea decurge din constiinta. Cei fara morala nu au constiinta. Doua notiuni si realitati interdependente