Dezvoltare personală/Psihologie

Margarete

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Le DÉVELOPPEMENT PERSONNEL se situe à la confluence du développement social, émotionnel, mental, physique, spirituel et concerne : l’identité, la personnalité, les ressources (talents, potentiel, capital humain), connaissances, expériences, projets de vie, idéaux et finalement les rêves de chacun d’entre vous.

L’accompagnement de la personne dans son évolution vise à établir : des objectifs, à engager sa responsabilité, à gérer les relations interpersonnelles ainsi que le stress, le temps, les émotions individuelles, à activer ses propres ressources (comme la créativité, la force d’action, la capacité de décision, etc.), à aider à la création et la mise en oeuvre de projets de vie.

„Dezvoltarea personalǎ reprezintǎ un ansamblu heteroclit de curente de gândire și de metode, al cǎror obiectiv este ameliorarea cunoașterii de sine, valorificarea talentelor și potenţialului individual, ameliorarea calitǎţii vieţii, realizarea aspiraţiilor și viselor”(Wikipedia).
Dezvoltarea personalǎ se situeazǎ la confluenţa între dezvoltarea socialǎ, emoţionalǎ, mentalǎ, fizicǎ, spiritualǎ și se referǎ la : identitatea, personalitatea, resursele (talente, potenţial, capital uman), cunoștiinţele, experienţa, proiectele de viaţǎ, idealurile, visele fiecǎruia dintre dumneavoastrǎ.
Treptele parcurse de fiecare individ în evoluţia lui presupun : conștiinţa și cunoașterea de sine, evaluǎri multiple și diverse, atingerea armoniei între exterior și sine, între viaţa personalǎ și profesionalǎ, între raţiune și emoţii.
Coachingul sau însoţirea/asistarea persoanei în evoluţia sa presupune : stabilirea obiectivelor, angajarea responsabilitǎţii, gestionarea relaţiilor interumane, stressului, timpului și emoţiilor personale, activarea resurselor (creativitate, forţǎ de acţiune, hotarâre), luarea deciziilor precum și o „cutie cu instrumente de lucru” pentru realizarea acestor obiective (informare, evaluare, formare/învǎţare,etc.)
Schema de lucru trece de la Observaţie la Evaluare, apoi la Hotǎrâre și Punere in aplicare. Aceste etape angajeazǎ : corp, emoţii, gândire, aptitutdini, sentimente, încredere, rǎbdare, reflecţie, stimǎ de sine, respect, iubire și încǎ altele…
La copii, dezvoltarea personalǎ are loc când se realizeazǎ un echilibru între : curiozitate, teamǎ, tristeţe, bucurie, singurǎtate, dorinţǎ, mânie, fericire, mândrie;
Totul este psihologie : ceea ce gândim, simţim, exprimǎm, comportamentele, voinţa, conștiinţa, realţia cu ceilalţi, fiecare acţiune sau obiect pe care-l deplasǎm, etc.
Într-o lume confuzǎ, asaltatǎ de probleme grave, tensiuni și noi forme de stres fizic și psihic, este nevoie de o întoarcere în sine, câteodatǎ de auto-analizǎ, de conștientizare, de reconstruire, de revitalizare, de evoluţie, pentru a continua drumul vieţii și a avea acces la noi începuturi.

PASTILA DE PSIHOLOGIE : Despre IERTARE- plecând de la afirmaţiile de astǎzi ale unei persoane, care-l considera pe fǎptuitorul de rele ca pe un „om, fǎcut din carne și oase” și deci supus greșelii. Sǎ vedem însǎ NATURA „greșelii”. Nu trebuie sǎ banalizǎm. Iertarea se dǎruiește, nu este obligatorie și implicitǎ, altfel „c-un pardon omori un om”. Iertarea depinde de CONȘTIENTIZAREA relelor comise, SINCERUL REGRET/ POCǍINȚA și mai ales NEREPETAREA faptelor reprobabile ! Mà sprijin în aceastà analizà pe religie și pe psihologie. Autoarea Dr Harriet Lerner - cunoscut psiholog si scriitor, ne spune,în mare, cǎ cei mai mulţi oameni doresc sǎ se descarce de sentimentele negative provocate de o jignire ce le-a fost adusǎ, un fapt care i-a lezat. Iartǎ ca sǎ nu mai sufere ! Alţii iartǎ, ca sǎ nu aparǎ drept ranchiunoși în proprii ochi. Foarte puţini au o abordare înalt spiritualǎ, acordând o iertare absolutǎ și radicalǎ, cu dragoste și înţelegere pentru ofensator și pentru suferinţele care au provocat la acesta OFENSA (aceasta este poziţia religiei). I. Aș vrea sǎ fac, însǎ, o distincţie între greșeala "omeneascǎ"/ofensa (care poate fi iertatǎ, desigur în anumite condiţii) și ORORILE pe care le comit unii. Nici nu poate fi vorba de a considera, banalizând, drept „greșeli omenești”, o serie de FAPTE GRAVE, REPETATE, care DISTRUG iremediabil viaţa cuiva !! Unii comit FAPTE ODIOASE CUMULATE, repetate, mergând pânǎ la crima psihologicǎ, poate mai rǎu : PÂNGǍRIRE, VIOLARE, TRǍDARE, MINCIUNI ABJECTE, FURTURI GRAVE (de date personale, de bani, de identitate, etc ), ÎNSCENARE, ÎNȘELARE, DEFǍIMARE, DELAȚIUNE, AGRESIVITATE, UMILIRE, BATJOCURǍ, INSULTE, etc. Da, o singurǎ persoanǎ poate comite toate aceste orori, fǎrǎ nici o limitǎ, murdǎrindu-și și distrugându-și victima. Ororile ies din sfera umanului, sunt DIABOLICE, nu au cum sǎ fie calificate drept „greșeli”! Cel care comite ORORI se aflǎ într-o condiţie SUB-UMANǍ : nu mai are conștiinţǎ, nu mai poate iubi !!! II. Personal, înţeleg și chiar cunosc suferinţele (uneori incredibile) care au stat la baza traumatizǎrii creierului celui/celor care comit orori. Existǎ victime, persoane rare, care prin IUBIRE, JERTFǍ, iertare absolutǎ au crezut cǎ-i pot aduce iar la starea de umanitate pe cei care au comis fapte extreme, destructive contra lor. Cu ce rezultate ? Existǎ terapeuţi care pot ajuta pe fǎptuitor sǎ-și REPARE sau recapete CONȘTIINŢA, sǎ conștientizeze gravitatea faptelor sale... În ce mǎ privește, am mare experienţǎ, profesionalǎ și personalǎ, în acest domeniu și pot ajuta cu multǎ rǎbdare. Dincolo de orice formǎ de empatie pentru fǎptuitor, însǎ, nu trebuie sǎ uitǎm VICTIMA și trebuie sǎ înţelegem cǎ victima, ea, este fǎcutǎ din carne și oase, și are dreptul la viaţǎ !... Descoperă cum să vindeci marile trădări și micile supărări.

March 2023
MTWTFSS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
0
Clienti multumiti
Ai nevoie de ajutor?