Neuroștiințe

Cr-scan_IRM-1

Creierul uman, acest super-organ, de aprox. 1500 g, cea mai preţioasǎ „comoarǎ” a fiecǎruia dintre noi, cu care VIEȚUIM, NE APĂRĂM, IUBIM, GANDIM, pare a fi cel mai complex „computer” cunoscut pânǎ acum în univers (deși se încearcǎ, în prezent, cu noile tehnologii, depǎșirea sa prin capacitǎţi de procesare și de stocare mai performante).

„NEUROȘTIINȚELE (din franceză neurosciences) reprezintǎ o disciplinǎ care a apǎrut în perioada anilor ‚70, dar care a luat avânt în ultimii ani, odatǎ cu dezvoltarea neurotehnologiilor (tehnologiilor care cerceteazǎ, înregistreazǎ și acţioneazǎ pe creier) – în primul rând tehnicile imagistice.

Termenul „definește ansamblul științelor creierului și cuprinde : NEUROBIOLOGIA, PSIHOFIZIOLOGIA, PSIHOBIOLOGIA, NEUROPSIHOLOGIA, NEUROFILOZOFIA, NEURUROTEHNOLOGII, NEUROETICA, NEUROFILOZOFIA,etc.

Ca domeniu, neuroștiințele se ocupă, în mare cu: structura, funcția, neuroevoluționismul, dezvoltarea, genetica, biochimia, fiziologia, informatica, neuroștiințele computaționale, neurotehnologii, patologii ale sistemului nervos, etc.

În mod tradițional a fost văzută ca o ramură a biologiei. Cu toate acestea, recentele contribuții precum și interesul arătat de mai multe discipline, cum ar fi psihologia cognitivă, informatica, ingineria, statistica, fizica (importanta este contributia fizicii cuantice), medicina, etc. au dus la o abordare interdisciplinară a domeniului.

Neuroștiințele includ acum orice investigare sistematică, științifică, experimentală și teoretică a sistemului central și/sau periferic nervos al oricărui organism biologic”. (https://ro.wikipedia.org/wiki/Neuroștiințe).

Nu mai vorbim astǎzi doar de modele empirice, ci de CARTOGRAFIEREA și DIGITALIZAREA creierului, de cunoașterea funcţionǎrii sale, cum nu s-a gândit vreodatǎ cǎ va fi posibil, în istoria omenirii.

Voi încerca sǎ fac accesibile publicului informaţiile din domeniul Neuroștiinţelor, cǎci CREIERUL și MINTEA suntem noi și însǎși viaţa noastrǎ, de integritatea lor depinde fiecare dintre noi si specia umana in ansamblu.


https://www.msn.com/en-gb/news/techandscience/scientists-discover-how-to-upload-knowledge-to-your-brain/ar-BBNAlLO?fbclid=IwAR2BLDnpQ0yI6bm5Ji9gCFtz2Hm6bQN0D1SdHeKpoOXvX0evtV7j5Vn0-qU
Oamenii de stiinta au descoperit cum se poate „încarca” ( ca într-un camion !!) orice informatie în creier. Cu alte cuvinte se poate pune ceea ce se doreste în creierul uman…Cu iluzia unei învàtàri mai bunà si mai rapidà !

https://www.telegraph.co.uk/technology/2016/03/01/scientists-discover-how-to-download-knowledge-to-your-brain/?fbclid=IwAR0c9UkI3ywJQhVaHsyeEHOyOzgMREiuIyzSnzLzyrwBzEXL74By7oSzwDA
Noi si noi informatii despre ÎNCARCAREA CREIERULUI – ca pe un camion ! – cu ce vor unii si altii… în cazul de fatà se vorbeste despre „cunostiinte”. Acest lucru se poate face si de la distanta,, nu mai este nevoie de electrozi aplicati pe scalp. Tehnologiile evolueaza într-un ritm incredibil

Interfata creier uman-computer revolutioneaza lumea informatiei si tehnologiile de comunicare si existà deja, în modul cel mai practic (brain-AI) si chiar sub formà de retea de creiere- computer (brain-net).

Aria cerebralà cea mai afectatà de radiatiile elecromagnetice - lobul temporal ! Sistemul auditiv este sensibil la energie electromagneticà modulatà ...Radiatiile sonore se pot transforma în radiatii electromagnetice la nivelul membranei auditive, si în anumite conditii afecta sistemul nervos... Unde mai pui cà în lobul temporal se aflà sediul vorbirii, al emotiei, al memoriei, perceptiei auditive, recunosterii faciale... Oricum, creierul se apàrà de infectii, inflamatii, dar NU se poate apàra de radiatii electromagnetice ! - mare vulnerabilitate care permite neurotehnologiilor sà intre în creier cu foarte mare usurintà si sà-l facà "harcea parcea" !

Iatà cum aratà creierul cuiva care se roaga profund sau mediteazà... Stiinta care se ocupa de efectul religiei asupra creierului, se numeste NEURO-TEOLOGIE. În urma cercetàrilotr întreprinse, sub efectul cedintei, se pare cà unele functii ale creierului (memoria, gândirea, etc.) sunt îmbunàtàtite !

Nu existà nici o lege care sà protejeze creierul uman de invazia neuro-tehnologiilor (tehnologii care actioneazà pe creier, chiar de la distantà, modificând, în diverse moduri si la diverse niveluri functionarea acestuia). Creierul nu se poate proteja mai ales de "interfata creier-masinà" (adicà creier-computer). Tehnologiile care actioneazà pe creier pot avea o dublà utilizare. Este imperativà o legislatie care sa protejeze !

"Suntem toti creaturi electrice, plutind într-o mare electricà a acestui Univers electric" - spune textul de mai jos. Si mai spune cà energia care ne motiveazà nu vine din interiorul nostru, ci dintr-o Sursà Universalà ! As mai completa cu un citat (aproximativ) din Nikola Tesla : "Cel care va stapâni câmpurile electro-magnetice, va stàpâni Universul !"

Oamenii de stiintà (nu stiu ce simt etic aveau acestia ?!) au creat HOLOGRAME în CREIERUL uman, care înlocuiesc adevàrata memorie cu o FALSA MEMORIE (FALSE AMINTIRI) !!! Se explicà în articol în ce fel este pàcàlit CREIERUL în cel mai concret si malefic - as spune - mod posibil, astfel încât FALSUL sà fie luat drept "ADEVARAT " de càtre acesta !!! Ieri GÂNDURILE modificate, apoi COMPORTAMENTUL, EMOTIILE, azi MEMORIA...Si mai urmeazà... Oare ne mai ràmâne ceva al nostru ?

Hackerii de creiere, pot, prin utilizarea noilor tehnologii la distantà, sà decripteze undele cerebrale, mergând pânà la...[spune articolul] decodarea tuturor codurilor de securitate (inclusiv codurile bancare, etc.) !!!....Se pare cà hackeritul (adicà furtul de date) a devenit o " adevàratà meserie" !

Cel mai mare proiect mondial de cunoastere a creierului uman, despre care ni se spune f. putin. O legislatie protectoare,în domeniul neuroeticii, devine o necesitate !

Existà algoritmi care traduc în timp real tiparele de functionare cerebralà în propozitii... O citire a creierului în timp real !

Gânduri puternice, cu capacitate vindecàtoare !

Oamenii de stiinta au descoperit ca ADN-ul poate fi reprogramat prin forta propriilor cuvinte. Dar se fac si programàri artificiale. De ex. : celulele renale pot deveni micro- computere, si astfel programate pentru reînoiorea lor totalà. Mai trist este însà, cà si CREIERUL poate fi programat, cu neuro-tehnologii si programe, de te-apucà groaza !

March 2023
MTWTFSS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Am fost înzestrati cu mai multe mijloace de comunicare decât credem (dar unii stiu asta)... De ex. cu telepatie naturalà. Iar în cadrul telepatiei, cu transmitere a hologramelor (imagine+sunet), pentru a putea fi localizati si a putea comunica între noi. În functie de mediul de viata (aer, apà) fluxurile holografice sunt putin diferite ( a se vedea la delfini - apa). La oameni, hologramele se transmit prin vibrarea aerului - la delfini prin unde infrasunete. Din pàcate existà si mijloace care taie/opresc/blocheazà /deturneazà transmiterea telepaticà (la distantà) a hologramelor (aparate de fotografiat, monitoare, pelicule, luminà, aparate/utilaje care produc zgomot, etc.). Odatà blocate hologramele, se taie orice legàturà între indivizi (a nu uita cà izolarea duce la conflicte si chiar mai ràu). Odatà în plus, cât de perfect este Universul si creatia. Stiinta si religia îsi dau mâna, mai mult ca oricând !

Interfata CREIER-COMPUTER - adicà legarea creierului la un super-computer, care actioneazà asupra sa de la distantà- este un fenomen actual, dar si un fenomen cu dublà utilizare. Adicà interfata poate fi folosità si la bine (medicinà, de ex.) si la ràu (citirea si controlul mintii). CREIERUL este UNICA si ULTIMA frontierà a INTIMITATII noastre - dar si a CONSTIINTEI, identitàtii, personalitàtii, emotiilor, sentimentelor, comportamentelor, memoriei - iar utilizarea actualà a neuro -tehnologiilor (tehnologii care actioneazà pe creier modificând activitatea cerebralà, si deci viata posesorului) poate afecta tot ce avem noi mai scump, MINTEA (prin citire, modificare, înlocuire, descàrcare si încàrcare de diverse informatii nedorite, filtrare, blocare, etc.). Existà tehnologiile, dar Nu existà legislatie protectoare ! În imagine avem un cip (ca un fel de card de memorie), dar neuro-tehnologiile cele mai moderne nu au nevoie neapàrat de cipuri (care pot fi detectabile la scanare), ci "se desfàsoarà" prin câmpuri electromagnetice si prin frecvente cerebrale (captureazà undele cerebrale si le "trateazà" de la distantà). Cititi si despre "cyborgurile" - amestec dintre uman si artificial -care NU mai sunt nici ele de domeniul s.f., ci au devenit realitate.

Iatà ca se fac progrese in definirea CONSTIINTEI.... Constiinta, este de naturà holograficà, si se aflà la intersectia planurilor de energie ce formeazà o HOLOGRAMA. Datorità caracterului sàu holografic, constiinta se proiecteazà în spatiu, sub formà de "proiectie astralà" !

Despre o " lume fara secrete", dacă toate creierele ar fi racordate la super computer, formând un creier uman unic. Prof. Michael Persinger , unul dintre cei mai mari specialiști în Neuroștiințe din lume (pe care l-am citat cu"sfințenie" in emisiunile și articolele mele, căci referință de căpătâi), ne explică cum este anihilată telepatia naturala holografica a fiecăruia dintre noi, cum creierul produce lumină (fotoni) in anumite momente, și multe altele. Foarte interesant !

Legàtura între GÂNDURI si ADN. Anumite gânduri sunt emise de creier pentru a regla frecventele câmpurilor electromagnetice de coerenta ale inimii ! S-a descoperit cà gândurile modificà ADN-ul, practic în tiomp real... De unde importanta deosebità a gândurilor - Sà avem doar gânduri bune !

S-au folosit gene umane la embrion de maimuta, în scopul provocàrii unei evolutii rapide a acestuia în sensul evolutiei creierului uman. Aceasta se numeste inginerie geneticà. În dreapta ecranului se vede creierul mimutei màrit, dupà "infuzia" de gene umane... Unde ne va duce ingineria creierului, cea geneticà, etc. ? Se vor produce fiinte hibride... Ce vremuri tràim ! Scientists have successfully grown a monkey brain to be larger than its regular size by using a human brain gene, replicating that historical moment when humans and primates were set apart.

Pentru cei interesati, se pare cà cele 5 milioane de cristale magnetice din creier + polarizarea efectuatà de un câmp magnetic exterior ar fi cauza fizicà (adicà d. p.d.v. al fizicii) a CONSTIINTEI. Eu parcà stiam cà existà trei sedii ale CONSTIINTEI localizate în 3 arii cerebrale diferite ...

Nikola Tesla, poate cel mai mare fizician al timpurilor moderne, despre ce suntem toti : energie, frecventà si vibrare. Avem si intervalele de frecventa ale undelor cerebrale, care dau diferitele stàri de constiintà : stare de veghe, relaxare, somn usor (subcontient), somn profund, etc;

Preluarea de date din creierului nostru direct, dar si, prin curentii electrici transmisi de întregul corp...Preocupàri etice se impun, ca si legislatie protectoare.

Câteceva despre creier, la îndemâna oricui !

Mecanica cuanticà pe întelesul nostru - în acest foarte bun articol (dar în englezà)

Ai nevoie de ajutor?