Enjoy reading in your own language

Profitez de la lecture dans votre propre langue

Divertiti a leggere nella tua lingua

Disfruta leyendo en tu propio idioma

Inteligenţǎ emoţionalǎ și cognitivǎ

Un site multidiciplinar, cu oferte de servicii profesionale specializate: limbi strǎine, limba românǎ, psihologie / dezvoltare personalǎ, educaţie, comunicare, neuroștiinţe

Un site web multi-disciplinaire, une offre de services spécialisés en : linguistique (anglais, français, roumain) ; communication, développement personnel

Pentru a-mi scrie dati click pe urmatorul link

Limbi Strǎine

Predare cu metode adaptate personalitǎţii, nivelului de cunoștiinţe, și vârstei. Interpretare consecutivǎ și de conferinţǎ.

Limba românǎ/Comunicare

Fiinţa umanǎ este o fiinţǎ a limbajului, limbaj intern (al gândurilor) și limbaj verbalizat.A învǎţa și cunoaște propria limbǎ înseamnǎ a se cunoaște pe sine, a-și sonda interiorul, a se exprima.

Dezvoltarea personalǎ/Psihologie

Dezvoltarea personalǎ se situeazǎ la confluenţa între dezvoltarea socialǎ, emoţionalǎ, mentalǎ, fizicǎ, spiritualǎ și se referǎ la : identitate, personalitate, resurse.

Neuroștiințe

Termenul definește ansamblul științelor creierului și cuprinde : NEUROTEHNOLOGII, NEUROBIOLOGIA, PSIHOFIZIOLOGIA, PSIHOBIOLOGIA, NEUROPSIHOLOGIA, NEUROFILOZOFIA, NEUROETICA,NEUROETOLOGIA.Voi încerca sǎ fac accesibile publicului informaţiile din domeniul Neuroștiinţelor, cǎci CREIERUL și MINTEA suntem noi și însǎși viaţa noastrǎ.

Educaţie

Educaţia poate fi parentalǎ, școlarǎ, civicǎ, democraticǎ, etc. – este vorba despre un proces continuu, cu faţete multiple, care se poate face la orice vârstǎ și care aduce cunoaștere modelând în profunzime personalitatea, caracterul, coportamentele, modul de viaţǎ al individului (și prin extenso al societǎţilor – de unde importanţa educaţiei parentale și școlare).

Scrieri

Acest capitol de site cuprinde texte și citate din lucrǎri care îmi par reprezentative, dar și fragmente din scrierile subsemnatei (știinţifice sau lirice)

Aceste versuri, reprezintǎ un credo pentru mine

„POEM –CONTRARII ”

Autor : Laura Petrescu”

„O revǎrsare : De simţire, De gândire, De iubire, De-mplinire, De nemurire, De jertfire… Şi de refulare, De schimbare, De certare, De binecuvântare, De mișcare, De plecare....

wilderness-mountain-snow-winter-hiking-mountain-range-592045-pxhere.com

Learn from the very best

Join our course and start building the most wanted career available today. We make sure every class is easily understood, and that all students reach the same level of expertise needed for today’s hi-tech industry.

Ai nevoie de ajutor?